email
zakres usług

Zajmujemy się projektowaniem i budowaniem rozwiązań w zakresie automatyzacji i kontroli produkcji.
Świadczone dla Państwa usługi są zgodne z normami bezpieczeństwa
i jakościowymi według norm.

Oferujemy:

Budowę maszyn i mechatroniki   Stanowiska produkcyjne
Stanowiska kontrolne i testowe   Systemy montażowe
Sprawdziany kształtu   Linie transportujące
Manipulatory do robotów   Modernizację maszyn i sterowań